Mobil Reparationer

Förbättrad teknik har förändrat våra vardagsbehov – en sprucken skärm måste lagas snabbt

I takt med att tekniken utvecklas har mobiltelefonen blivit allt mer avancerad och eftersom den gått från att endast vara ett kommunikationsverktyg till att bli en minidator har den en helt ny betydelse för människor. Smartphones dominerar marknaden helt och har fått en allt större roll i människors vardag. Från början var endast simpel kommunikation möjlig såsom att ringa och ta emot telefonsamtal samt att skriva SMS. Dagens smartphones har banat väg för mer avancerad kommunikation i form av bland annat videosamtal, e-mail och meddelandetjänster online. I takt med att tekniken utvecklas har även behovet av en kvalitetssäkrad mobilreparation ökat och blivit allt mer avancerad. Många smartphone användare har oturen att få en sprucken skärm och det är där vår service finner sin plats i ekosystemet.

Laga mobilskärm – Ett modernt liv kräver en fungerande mobiltelefon

Förutom kommunikation har mobiltelefonen blivit en nödvändighet för att kunna utföra sysslor i det dagliga livet. Betala räkningar, köpa tågbiljetter, åka taxi och beställa mat är exempel på ärenden som nu smidigast utförs med hjälp av vår smartphone. Sedan våra mobiltelefoner tagit över marknaden och blivit en naturlig del av vår vardag är det svårt att tänka sig ett liv utan dem Även en hel dag kan verka länge när du behöver fixa sprucken skärm på mobilen. Att leva i dagens moderna samhälle utan en mobiltelefon skulle dessutom vara mycket komplicerat med tanke på hur mycket som hanteras online. Det är således av största vikt att hålla mobilen i gott skick och se till att eventuella skador som uppstår snabbt repareras genom mobilreparation.

En sprucken skärm innebär att du måste byta skärm – mobilreparation utförs på under timmen

Paradoxalt nog är dagens mobiltelefoner, på grund utav den avancerade tekniken, känsligare än sina föregångare. Eftersom den består av väldigt många små, känsliga delar är det nödvändigt att hantera sin mobiltelefon varsamt. Den stora skärmen av glas har förbättrat användarupplevelsen men är samtidigt den moderna mobiltelefonens akilleshäl. Ett oaktsamt ögonblick kan leda till en sprucken skärm efter att oavsiktligen ha tappat mobiltelefonen i marken eller på ett hårt klinkergolv och du behöver byta skärm. Att ha mobiltelefonen löst i handväskan tillsammans med nycklar och annat kan göra att sprickor eller repor uppstår och du står med en spräckt skärm och behöver byta glas på din mobil. Det är därför nödvändigt att vara försiktig så att man inte får en krossad skärm på sin mobiltelefon. En sprucken skärm är den vanligaste orsaken till att moderna mobiltelefoner lämnas in på mobilreparation.

En spräckt skärm försämrar mobiltelefonens användarupplevelse och en mobil lagning behövs

En sprucken skärm behöver inte betyda att resten av mobiltelefonen är oanvändbar, men det påverkar i hög grad användarupplevelsen. Sprickorna kan göra det svårt att se vad som står i ett meddelande eller på en hemsida. Ett sådant problem beror på att sprickan gått så pass djupt att den förstört mobiltelefonens pixlar, vilket i sin tur påverkar hur färgerna reflekteras. Om skadan är omfattande kan sprickorna till och med lämna hela eller delar av skärmen svart. Det gör behovet av mobilreparation oundvikligt och när sådana omfattande problem uppstår är det bäst att lämna in en sprucken skärm och byta glas hos en erfaren reparatör.

Byta display är viktigt – En sprucken skärm gör mobilen skadlig att använda

Även om det under en kort tid går att använda mobiltelefonen trots en delvis krossad skärm kommer din display med tiden att falla isär och du står tillslut med en helt sprucken skärm. I början kommer det inte vara så stor skillnad mot när skärmen var intakt, men efter ett tag kommer en allt djupare och vassare spricka uppstå. Den kan framstå som liten med blotta ögat, men känns desto mer när man drar fingret över skärmen. Ju längre tid som går, desto större är riskerna med att använda en sprucken skärm. Små glasbitar kan ge skärsår och sätta sig i fingertopparna när man skriver på telefonen eller hamna i ansiktet när man talar i telefonen. För att inte riskera sin hälsa rekommenderas därför att lämna in telefonen för att byta glas under genomgående mobilreparation så fort du upptäcker minsta tecken på en sprucken skärm.

Reparera en spräckt skärm hos en professionell verkstad

Vid behov av reparation av en trasig skärm är det bäst att använda en rekommenderad verkstad. De har erfarenhet av att utföra mobilreparation på ett korrekt sätt. Det tar i regel inte särskilt lång tid och man behöver inte vara utan sin mobiltelefon speciellt länge. En annan positiv aspekt är att reparatören endast använder originaldelar som är rekommenderade av tillverkaren. Verktygen är också märkesspecifika och framtagna för att kunna laga en spräckt skärm på mobiltelefonen på rätt sätt. Det gör att slutresultatet blir mycket bättre och återställer mobiltelefonen till det precis det skick den var i innan din mobilreparation hade blivit utförd. En professionell mobilreparation av en krossad skärm är således ett tryggare alternativ för att försäkra sig om att mobiltelefonens ursprungliga kvalitet och funktioner inte går förlorade.

En mobilreparation gör att mobiltelefonen kan användas längre

Genom att lämna in sin mobiltelefon när behov uppstår går det att hålla den i toppskick längre. En sprucken skärm är en relativt enkel skada att åtgärda och tack vare en mobilreparation går det att förlänga mobilens livslängd avsevärt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det också klokare att i första hand laga mobiltelefonen än att köpa en helt ny. Att byta glas är i regel billigare än en helt ny mobiltelefon. Vid tillfället för din mobilreparation går det även att köpa till extra tjänster för att hålla mobilen i gott skick. Det kan till exempel handla om invändig rengöring för att ta bort smuts och damm eller en systemuppdatering för att göra mobiltelefonen snabbare.

Långsam telefon? Ett batteribyte snabbar upp din telefon

En annan komponent som ofta påverkar mobilens livslängd är dess batteri. Ett dåligt batteri kan ligga bakom andra problem såsom en långsam mjukvara eller svag skärmstyrka. I en sådan situation är det allra bäst att lämna in mobilen för att få den fixad hos en reparatör. En erfaren reparatör kan avgöra om det räcker med att batteriet lagas eller om ett batteribyte behöver ske. Att utföra en mobilreparation på ett batteri kräver expertis. Därför rekommenderas att vända sig till en mobilreparatör som endast arbetar med originaldelar och enligt de checklistor som har blivit godkända av tillverkaren. På så sätt går det att vara säker på att din mobilreparation utförs på det mest tillförlitliga tillvägagångssättet.

Speciella verktyg krävs för batteribyte – Säkrast att lämna in mobilen för att byta mobilbatteri

I takt med att mobiltelefonen utvecklas har mer avancerad teknik komprimeras innanför dess skal. Batteriet har byggts in för att ta upp så liten plats som möjligt och till skillnad från äldre mobiltelefoner är det näst intill omöjligt att själv kunna byta batteri. Moderna mobiler har ingen lättåtkomlig batterilucka och att försöka öppna den själv kan ge upphov till stora skador. Om batteriet upplevs gammalt eller inte fungera optimalt bör mobilen lämnas in till en reparatör för att undersöka och reparera eventuell batteriskada. En mobilreparationsverkstad använder speciella verktyg för att öppna mobilen och kan på så sätt komma åt batteriet utan att skada mobilen i övrigt. Tack vare verktygens specifika formgivning skadas heller inte de olika interna komponenter när som mobiltelefonen är uppbyggd av.

Reparera mobil – Miljövänligt koncept att laga en trasig mobiltelefon

Förutom att det är ett billigare alternativ att reparera en mobiltelefon jämfört med att köpa en ny är det också bättre för miljön om den används under en längre tid. Ur miljösynpunkt är onödig konsumtion inte hållbart i längden och att tillverka en mobil kräver stora resurser. Till exempel finns det olika metaller inuti mobilen som vid brytning och framställning innebär stora ingrepp i naturen. Kasserade mobiltelefoner som inte går till återvinning bidrar till det berg av elektroniskt avfall som blir större och större i takt med att tiden går. Att välja reparation är således ett mer hållbart val som gör det möjligt att undvika onödig belastning på miljön.

Hur lång tid en mobilreparation tar skiljer sig åt beroende på skadans omfattning

Beroende på skadans omfattning kan det ta olika lång tid att laga mobilen. Om man lämnar in mobilen på mobilreparation hos en lokal aktör kan det ibland gå att få skadan åtgärdad medan man väntar. Det är oftast fallet vid en sprucken skärm. Om det däremot är frågan om en felsökning tar det oftast några timmar innan felet är hittat och ytterligare tid innan din mobilreparation är klar. Om skadan är omfattande och någon del måste bytas kan det ta någon dag innan du får tillbaka mobilen. Även om tiden för en mobilreparation bedöms bli lång behöver det inte betyda att skadan på något sätt är omöjlig att åtgärda. Vissa skador kräver bara längre tid än andra, men de flesta håller med om att det är värt väntan för att få tillbaka mobiltelefonen i gott skick.

Viktigt att anlita rätt reparatör för din mobilreparation

Om du har en sprucken skärm, måste byta batteri eller om annan skada uppstår ligger det i de flestas intresse att snabbt få felet åtgärdat. Utan kunskap av hur en mobilreparation går till kan det vara svårt att veta vad som är viktigt att undersöka innan man väljer en verkstad som kan utföra en mobilreparation. Det allra viktigaste är att reparatörerna som arbetar där har erfarenhet av att laga mobiltelefoner av olika märken. Viktigt är också att endast rätt verktyg och reservdelar används som är utformade för respektive modell. När man lämnar in sin telefon på för mobilreparation vill de flesta få mobil reparationen utförd så snabbt som möjligt. En idé är därför att lämna in mobilen till din lokala reparatör och vänta en knapp timme eller beställa en gratis lånetelefon när du vill skicka in mobilen centralt. Det minskar ofta reparationstiden drastiskt.

Fördelar med att utföra en mobilreparation istället för att köpa nytt

Som beskrivits tidigare finns det många fördelar med att lämna in sin mobiltelefon på mobilreparation när olika skador uppstår. För att skapa en bättre översikt finns dessa fördelar sammanfattade i punktlistan nedan:

  • Ett mer miljövänligt och hållbart val
  • Sparar innehållet på internminnet
  • Sparar jordens resurser
  • Minskar elavfallet på landets återvinningsstationer
  • Förlänger mobiltelefonens livslängd
  • Billigare att laga mobil än att köpa en ny mobil
  • Bibehåller mobilen i ett gott skick längre

Ytterligare en positiv aspekt av att låta utföra en mobilreparation är att det skapar arbetstillfällen. Om mobilen lämnas in till en lokal reparatör går det att gynna lokala aktörer och stödja den lokala ekonomin.

Återvinn eller laga mobilen istället för att köpa ny = att vara en ansvarsfull konsument

Om mobiltelefonen plötsligt inte fungerar som den ska, är långsam eller beter sig annorlunda kan det vara svårt att veta vad felet beror på. Ofta bero det på ett problem som endast kunniga experter kan hitta och åtgärda vid en felsökning. Genom att lämna in mobiltelefonen går det att spara värdefull information och bevara exempelvis bilder, nummer och filer som finns lagrade i internminnet. En reparation kan också förlänga det tidsspann mobilen kan användas och göra att behovet att köpa en ny inte uppstår lika ofta. Förutom att en mobilreparation är skonsammare både för plånboken och miljön är det också ett exempel på ansvarsfull konsumtion.

Välj ett batteribyte där batteriet återvinns för att skona miljön

Mobiltelefoner som lämnas in till återvinning sorteras som elavfall. I takt med att intresset för hållbarhetsfrågor ökat har nya metoder testats för att kunna återvinna fler material från en mobilreparation. I en mobiltelefon finns olika metaller och material som kan återvinnas innan de bedöms som uttjänade. Ur mobilens batteri går det till exempel att återvinna kobolt, nickel och litiumsalt, som sedan kan återanvändas vid tillverkningen av nya produkter. Att byta ut eller laga ett gammalt batteri istället för att köpa en helt ny mobiltelefon är således ett mer miljövänligt val. Det skonar miljön samtidigt som det sparar in på jordens resurser och minskar energiåtgången.